Biuletyn Informacji Publicznej - Szkoła Podstawowa w Pasiekach
http://sppasieki.bipszkola.pl

Dane teleadresowe

Szkoła Podstawowa w Pasiekach
Publiczna
758-19-58-049
mazowieckie
ostrołęcki
Goworowo
Pasieki
ul Szkolna 2
07-440
Janusz Korczak
84 uczniów